Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

Hoshibaioretto
[ ... nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę ... ]
— Janusz.L.Wiśniewski - " Samotność w sieci "
Hoshibaioretto
Tęsknię za wszystkim tym, czego nigdy nie miałam.
— za Tobą szczególnie.
Reposted fromjajebie jajebie viabaioretto baioretto
Hoshibaioretto
Przez lata poznajesz tysiące osób, aż pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmienia twoje życie. Na zawsze.
— z opisu filmu "Nad życie"
Hoshibaioretto
7137 0682 500
Reposted frompiepszoty piepszoty viamagicautumn magicautumn
Hoshibaioretto
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viacalcetin calcetin
Hoshibaioretto
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viacalcetin calcetin

December 19 2012

Hoshibaioretto
4070 8686
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamagicautumn magicautumn
Hoshibaioretto
9325 0286

Niszczyliśmy to sprawnie, ale wszystko ma być na mnie?Hoshibaioretto
 Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viamagicautumn magicautumn
Hoshibaioretto
Uwielbiam palić. Palenie jest jak... zapominanie. To wszystko co mam, kiedy wszystko się chrzani. Dym zakrywa wszystko. 
— Wyśnione Miłości (2010)
Reposted fromkajcia kajcia viamagicautumn magicautumn

December 07 2012

Hoshibaioretto
3552 accb
Reposted frometerycznie eterycznie
Hoshibaioretto
5763 dfb3
Reposted fromphilomath philomath viaszydera szydera
Hoshibaioretto
9520 8955
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaszydera szydera
Hoshibaioretto
7225 d2fd
Reposted fromobliviate obliviate

December 03 2012

Hoshibaioretto
3550 bb69
Reposted fromobliviate obliviate viacalcetin calcetin

November 20 2012

Hoshibaioretto
6188 c97e 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaszydera szydera
Hoshibaioretto
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Hoshibaioretto
1997 c2b5
Reposted fromojkomena ojkomena viaszydera szydera
Hoshibaioretto
jest mi bardzo wszystko jedno
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viaszydera szydera
Hoshibaioretto
Fajnie, że moje marzenia się spełniają.
Szkoda, że innym.
— Nie pamiętam skąd.
Reposted fromarizonadream arizonadream viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl